Vacatures

Adviseur Omgeving

Reageer nu!

Profiel Adviseur Omgeving

De kerntaken bestaan uit:
- Het ontwikkelen van het beleid op een uitgebalanceerd terrein van RO zoals externe veiligheid, ecologie/landschap, licht/geluid/lucht, volkshuisvesting, bodem/milieu en monumenten/erfgoed
- Het leiden van complexe bestemmingsplannen en procedures in samenwerking met de omgevingswet
- Het inwijden en voortzetten van samenwerkingen met partijen/organisaties en onderhouden van een zowel lokaal als regionaal netwerk
- Verzorgen van vrijstellingen, het lucht en de geluid van de monitoren, het zorg dragen en het daarna beoordelen van milieueffectrapportages

Vereisten Adviseur Omgeving

Kennis op het gebied van:
- Openbaar bestuur: de medewerker weet op hoofdlijnen welke functies, bevoegdheden en positie de gemeente en haar democratische organen heeft.
- Projectmanagement: de medewerker weet uit welke fasen een project bestaat en weet de voortgang van de fasen te signaleren.
-Onderzoek: de medewerker weet valide cijfers en gegevens uit bronnen vast te stellen en verbanden te leggen en algemene en specifieke conclusies te trekken.
- Beleidsvoering: de medewerker weet aan te geven hoe het eigen vakgebied of beleidsterrein bijdraagt aan het realiseren van organisatiedoelen.
- Wet- en regelgeving: de medewerker weet de relevante weten regelgeving die op het eigen vakgebied of beleidsterrein van toepassing zijn.
- Veranderkunde: de medewerker weet waarom en hoe een gekozen methodiek bijdraagt aan vastgestelde veranderingen, kan veranderingen doorvoeren en weet hierbij draagvlak te creëren. Vaardigheden op het gebied van:
- Adviseren: de medewerker kan rekening houden met de belangen van verschillende stakeholders en de adviezen hier op aanpassen.
- Communicatietechniek: de medewerker kan de communicatie aanpassen aan situatie en publiek om het advies over te brengen.

Minimaal HBO, idealiter post-HBO bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, zorg en welzijn, maatschappelijke hulpverlening, sociale zaken

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een gemeente in Zuid-Holland

Publicatie datum

06.06.2019

Contactpersoon

Back Office

Snel zoeken
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in